Akcia 2

Žilina
Test
Test 2
Pre všetkých

Deň rodiny

Beluša/Púchov
Farnosť spolu s ďalšími inštitúciami Beluše
Organizácia programu – ozvučenie, občerstvenie
Rodiny z farnosti