Kontakt

Pastoračný fond Žilinskej diecézy

Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

e-mail: pastoracnyfond@dcza.sk

Tel. 0910 10 11 77 — IBAN: SK04 8330 0000 0029 0168 8673