Projekty

Vďaka všetkým riešiteľom, ktorí ochotou slúžiť svojej farnosti stavajú duchovný chrám našej cirkvi.

Ponúkame Vám stručný prehľad farských projektov zoradený podľa farností našej diecézy.